Społecznie odpowiedzialne gospodarowanie


Visscher-Caravelle jest świadoma swojej odpowiedzialności za zrównoważony rozwój naszego społeczeństwa realizując wszystkie działania operacyjne i handlowe.
Warunki, które wiążemy z naszą główną działalnością, są prymarnie typu ekonomicznego. Szanujemy życzenia naszych klientów oraz uwzględniamy zgodne z tym aspekty społeczne, etyczne i środowiskowe. Zdrowy wzrost gospodarczy i ochrona środowiska nie wykluczają się na wzajem. Dlatego ochrona środowiska stanowi dla Visscher-Caravelle jeden z punktów ciężkości codziennej praktyki.
Nasza polityka ochrony środowiska kieruje swoją uwagę w szczególności na otoczenie, redukując ryzyko zagrożenia dla środowiska do minimum tak odpowiedzialnie, jak to możliwe. Na płaszczyźnie przedsiębiorstwa staramy się ograniczyć zanieczyszczenia powstałe na skutek naszej działalności, do minimum.