Jakość


Jako wieloletni partner dostarczający produkty dla przemysłu motoryzacyjnego, Visscher-Caravelle zna cechy jakości w ramach procesu, produktu i usług. Jakość jest projektowana w ramach produktów i procesów przy zastosowaniu takich technik jak FMEA i DOE. Nasze zakłady produkcyjne uzyskały akredytację większości dużych producentów motoryzacyjnych w Europie.

Nasze certyfikaty ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 oraz Ford Q1 to formalne uznanie naszego zaangażowania. Te systemy, połączone z indywidualnymi staraniami wszystkich naszych pracowników, pozwalają nam na dostarczanie wysokiej jakości produktów i doskonałych usług. Nasze zaangażowanie zyskało uznanie ze strony naszych klientów, którzy przyznawali nam nagrody za jakość, a nasz system zarządzania uzyskał certyfikat Lloyd’s Register Quality Assurance. Dodatkowo, Visscher-Caravelle aktywnie monitoruje swój łańcuch dostaw, oraz, zgodnie z wymaganiami, może zapewnić szkolenie dla dostawców drugiego szczebla. Dynamiczny rozwój takich działań jeszcze bardziej zwiększa wartość dodaną jaką Visscher-Caravelle zapewnia swoim klientom.

Visscher-Caravelle ciągle pracuje aby spełniać wymagania klientów i zapewnić ich satysfakcję. Wszelkie procesy zostały zaprojektowane tak, aby gwarantowały wysokie wyniki w takich kluczowych elementach jak jakość, dostawa, elastyczność, koszt i innowacja. Nasi klienci, bardzo słusznie, oczekują najwyższej jakości usług od wszystkich swoich dostawców, większych i mniejszych, niezależnie od ilości czy kwoty realizowanego zakupu. Tu, w Visscher-Caravelle, jesteśmy dumni z tego, że dostarczamy usługi o tak wysokiej jakości.