KarieraVisscher-Caravelle jest przedsiębiorstwem międzynarodowym z zakładami produkcyjnymi w Holandii (2), Australii i Polsce, oraz biurami dystrybucyjnymi między innymi w Holandii, Polsce, Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Ameryce i Niemczech.

Visscher-Caravelle oferuje Państwu, jako pracownikowi:

• ambitne zadania;
• wspieranie rozwoju talentów;
• inspirujące i bezpieczne otoczenie pracy z następującymi wartościami podstawowymi: szacunek, otwartość, duch zespołu i integralność;
• konkurencyjne warunki pracy;

Międzynarodowy i multidyscyplinarny charakter naszego przedsiębiorstwa oferuje w tym celu wszelkie możliwości. Naszym celem jest jak najlepsze szkolenie i kształcenie naszych pracowników w zakładzie; bazując na tym w porozumieniu z pracownikiem oferowane są mu odpowiednie możliwości zrobienia kariery.