Milieubeleid


Ons milieubeleid

  • Visscher-Caravelle heeft zich als taak gesteld te voldoen aan alle nationale en internationale wetgeving en andere eisen die van toepassing zijn op het gebied van milieu;
  • Wij streven naar preventie van milieuvervuiling, daarom stellen wij doelstellingen met betrekking tot dergelijke milieuaspecten welke effectief beïnvloed en beheerst kunnen worden;
  • Wij communiceren onze doelstellingen en resultaten duidelijk en helder om vertrouwen te winnen en openheid van zaken te geven richting klanten en aandeelhouders;
  • Wij beheersen onze kantoren en faciliteiten op een effectieve manier om onze impact op het milieu te minimaliseren;
  • Wij trainen ons personeel en externe partijen en maken hen bewust van de milieuaspecten die gerelateerd zijn aan haar activiteiten en diensten;
  • Wij monitoren regelmatig onze vooruitgang in het behalen van milieudoelstellingen, evalueren deze en sturen bij, indien noodzakelijk.

Onze externe en interne omgeving zijn belangrijke factoren voor het behalen van succes; het is daarom van groot belang dat wij, Visscher-Caravelle, proberen te werken en te leven in harmonie met de maatschappij om ons heen.