Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Visscher-Caravelle is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de duurzame ontwikkeling van de samenleving bij het uitoefenen van alle operationele en commerciële activiteiten. Wij respecteren de wensen van onze klanten en dientengevolge houden wij rekening met sociale-, ethische- en milieuaspecten.

Met het oog op het milieu heeft Visscher-Caravelle een concept ontwikkeld waarbij het restafval van de automat 100% gerecycled kan worden tot een nieuw kunststofgranulaat. Dit kunststofgranulaat kan voor vele toepassingen in de kunststofindustrie worden gebruikt. Dit recycle concept heeft Visscher-Caravelle ondergebracht bij haar dochtermaatschappij Visscher Caravelle Coatings.

Visscher-Caravelle kan uit ervaring spreken dat een gezonde economische groei en zorg voor het milieu en omgeving hand in hand kunnen gaan.